MouseModz Audition 2 Taiwan

Các chức năng: Loại bỏ XTrap Game sử dụng được cho cả Win 10 - Chơi được nhiều nick trên 1 máy
Ctrl + 1: Tăng Perfect 90%
Ctrl 2: Tăng Great 90% 
Ctrl 3: Tự động sẳn sàng
F3: Kích hoạt Boss 50 trong trận đấu đầu tiên
F4: Auto Kill Boss 50 (1 tài khoản)
F5: Auto Kill Boss 50 (Nhiều tài khoản)
F6: Tự động nhấn phím (phím không đổi màu)
F7: Xcombo x5
F8: Xcombo X999
F9: Hack Perfect
F10: Auto Perfect Touch (Space để Perfect)
F11: Hiển thị 3 Boss trong Kill NPC
F12: Tắt tất cả các chức năng
ALT: Tự động nhấn phím 1 nhịp (phím ko đổi màu)